Active Pharma Ingredients
Products
                                 Aluminium Hydroxide Gel
                                 Betamethasone Sodium Phosphate
                                 Betamethasone Valerate
                                 Betamethasone Di Propionate
                                 Calcium Sennoside
                                 Dexanethasone Sodium Phosphate
                                 Silver Sulphadiazine